29 nov. Het jaar van de Wulp (lezing)

Het jaar van de Wulp
Vrijdag 29 november 2019
Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk
2019 is het jaar van de Wulp. Een jodelende Wulp die met trillende vleugels een glijvlucht maakt op een vroege voorjaarsochtend. Het zal menigeen kippenvel bezorgen, maar de balts van de Wulp laat zich steeds minder horen en zien. Sinds halverwege jaren tachtig is de Wulp met bijna 50% afgenomen. Tegenwoordig broeden de meeste Wulpen in graslanden in het oosten en zuiden van het land. Duingebieden zijn vrijwel al hun Wulpen kwijtgeraakt. De verdwijning aldaar staat waarschijnlijk in verband met langdurig slechte broedresultaten door voedseltekort en predatie. De overstap naar agrarisch cultuurland maakt Wulpen gevoelig voor intensivering van de landbouw. Romke Kleefstra, veldonderzoeker en coördinator vogeltellingen bij Sovon Vogelonderzoek, hoopt in zijn lezing antwoord te geven op de vraag waardoor het niet goed gaat met de Wulp en wat er nodig is om Wulpen in Nederland te beschermen.
Na afloop van deze korte lezing (ca 21:00 uur) is er een borrel om even na te praten of bij te praten.

Wulp foto: George Hageman