27 maart Vogeltrek bij Katwijk (lezing)

Vrijdag 27 maart 2020
Aanvang: ca. 20:30 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk
De lezing vindt plaats, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering (20:00-20:30 uur).
René van Rossum is een gepassioneerd vogelaar en fotograaf. Vooral ‘de vogeltrek’ is zijn passie. Vanaf zijn 11e jaar (sinds 1970) staat hij op drie vogeltrektelposten bij Katwijk aan Zee en Wassenaar. In het voorjaar is dat telpost ‘Berkheide’ waar ieder jaar in mei Wielewalen, Bijeneters, Koekoeken, Visarenden, Grauwe Vliegenvangers enz. overkomen. In het najaar verhuizen de trektellers naar telpost ‘Savoy’ (zeetrek: als de wind uit west tot noord komt) en telpost ‘de Puinhoop’ (landtrek: als de wind uit zuid tot oost komt) bij Katwijk aan Zee.
Hier worden veel lijsters gezien, die op doortrek zijn en soms heel zeldzame doortrekkers, zoals een Zwartkeellijster die in november 2012 bij verrassing over de zeereep aankwam ! Het wordt een enthousiast verhaal van een bevlogen vogelaar met spectaculaire foto’s. Laat u verrassen.

Na afloop is er, als afsluiting van het lezingenjaar, een borrel om na te praten.

foto:Lijsters op trek – foto: René van Rossum