Programma werkgroep Paddenstoelen

Duik in de boeiende wereld van paddenstoelen
De Noordwijkse natuurvereniging heeft al heel lang een werkgroep Paddenstoelen. De werkgroep bekijkt elke tweede zaterdag van de maand één van de vele natuurgebieden in de omgeving van Noordwijk voor zover het gaat om paddenstoelen. Dat doen we het hele jaar, en we vinden ook het hele jaar paddenstoelen. Natuurlijk ligt de nadruk op de periode september tot en met januari, maar ook in de tussenliggende maanden is er genoeg te vinden. Bij twijfel over de juiste soort hebben we enkele leden in de werkgroep die via microscopisch onderzoek kunnen vaststellen om welke soort het gaat. De gegevens sturen we door naar het Landelijke Meetnet. Daarmee leveren we een essentiële bijdrage aan de ontwikkelingen op het gebied van paddenstoelen.
We kunnen als werkgroep terecht in heel uiteenlopende gebieden. De ene keer bekijken we Klein Leeuwenhorst, de andere keer de Noordduinen. Regelmatig voegen we nieuwe gebieden toe aan ons gebied. Zo zijn we al enkele keren in Berkheide geweest, dat juist in januari veel te bieden heeft, zoals de Peperbus of dit jaar de Baretarrdster. Ook gaan we soms wat verder weg, zoals Woest- en Leyduin, waar de beheerder erg enthousiast is over het werk dat wij in zijn gebied uitvoeren.
Als werkgroep verwelkomen we graag nieuwe leden. Geen probleem als u een keer wilt meelopen om de sfeer te proeven.
Hieronder treft u het programma aan voor het hele jaar. De wandelingen starten om 10.00 uur en duren tot 12.00 uur.
Wellicht tot ziens,
Arie Dwarswaard
Telefoon 0252 233 466

9 november Huys te Warmont, Warmond
14 december Coepelduinen, Noordwijk, parkeren Het Laantje nabij paardenstal