26 mei 2024 Lentevreugd – Wassenaar (Excursie)

26 mei 2024 Lentevreugd – Wassenaar (Excursie)
Schotse-Hooglanders. Lentevreugd foto: Wil Heemskerk

Lentevreugd – Wassenaar

Zondag 26 Mei  2024
Tijd:  08:00 – 12:00 uur         Plaats: vertrek vanaf parkeerterrein Duinwetering
Een voormalig bollenland dat is omgevormd tot een natuurgebied onder de rook van Wassenaar: een overgangsgebied tussen duin en dras met wat kwelplassen; een enkele valt droog, de ander behoudt zijn water in de zomer. Er lopen Konikpaarden en Schotse hooglanders voor het openhouden van de vegetatie. We kijken naar bijzondere planten en uiteraard zien we ook nog wel leuke vogels. Elk jaar wordt de Waterrietzanger gezien, de Blauwborst en de Graspieper. Zien we ook nog een Kiekendief?

Opgeven bij Dini Thibaudier via excursies@strandloper.nl