13-04-2024 Groene Jonker – Zevenhoven (excursie)

13-04-2024 Groene Jonker – Zevenhoven (excursie)
Tafeleend-Groene-jonker foto; Jan Hendriks

Groene Jonker – Zevenhoven

Zaterdag 13 April 2024

Tijd:  08:00 – 13:00 uur        Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering

We rijden naar Zevenhoven voor een wandeling bij de Groene Jonker: een waterrijk natuurgebied met een grote plas, rietkragen en natte graslanden.  We hopen daar al de Blauwborst, de Snor en Rietzanger te zien, mogelijk ook de Geoorde Futen. Neem ook de telescoop mee voor een overzicht over de plas.  Opgeven bij Jos Zonneveld via  excursies@strandloper.nl