18 aug. Crezéepolder bij Hendrik-Ido-Ambacht (excursie)

Zondag 18 augustus 2019 Tijd: 08.00 – 14.00 uur Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering
De Crezéepolder is het nieuwste natuurgebied van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, aangekocht in 2018. Twee keer per dag stromen eb en vloed hier in en uit, waardoor er een zoetwatergetijdegebied is ontstaan. Hierdoor is het een aantrekkelijk gebied voor steltlopers, zoals Kemphaan, Kluut en in de trekperiode overige steltlopers. De polder wordt omringd door een ca. 5 kilometer lange dijk waar een goed wandelpad over loopt, met daartussen twee paden naar kijkschermen. Het is aan te raden om laarzen en/of goede wandelschoenen mee te nemen i.v.m. de zware rivierklei op deze paden.
Aanmelden bij Gab de Croock (06-41462765) of via excursies@strandloper.nl

foto: Crezéepolder – Lepelaar –  Gab de Croock