17 nov. Vogels in Flevoland(excursie)

Vogels in Flevoland
Zondag 17 november 2019
Tijd: 8.00 – 16.00 uur
Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering.
We gaan eerst naar het Randmeer bij Nijkerk waar we ganzen, eenden, zwanen en steltlopers zien. Hierna rijden we via binnenwegen door Zuidelijk Flevoland naar de Oostvaardersplassen, een rit die zeker roofvogels oplevert vanwege de aanwezige ‘vogelakkers’. Via de Grote en de Kleine Praambult komen we op de Knardijk. Bij goed weer rijden we terug over de Houtribdijk naar Enkhuizen. Langs deze dijk zijn strandjes opgespoten, terwijl we ook vlak langs de Marker Wadden rijden. Opgeven bij Jos Zonneveld (06-22017081) of via excursies@strandloper.nl

foto: George Hageman