Cursus Vogels in de winter en Vogeltrek

Vogeltrek kijken op de Driehoek – foto Henk Kruit

Cursus “Vogels in de winter en Vogeltrek “2019

Ieder najaar gaan er miljoenen vogels op trek. Sommige vliegen wel duizenden kilometers naar hun overwinteringsgebied.
Een groot deel van onze broedvogels vertrekt naar zuidelijker oorden, terwijl miljoenen vogels zoals ganzen, eenden en zwanen uit hooggelegen noordelijke streken vooral in ons land overwinteren.
In deze cursus proberen we een tipje van de sluier over het mysterie van de vogeltrek op te lichten. Verder besteden we aandacht aan het herkennen van de bij ons overwinterende vogels in park en tuin maar ook de eenden, ganzen en zwanen komen aan bod.

Avonden:
Er zijn drie theorieavonden op:
donderdag 17 oktober, donderdag 7 en 21 november
Tijd: 20.00 uur tot 22.15 uur (zaal open om 19.45)
Plaats: Jan Verweij Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk (bij de bibliotheek).
 Op de avonden is er vóór de pauze een Power Point presentatie over vogeltrek, wintervoeding en overwinterende eenden ganzen en zwanen.
Na de pauze zijn er diverse practica met geluiden en het herkennen van onze wintervogels.

Excursies:
Zondag 20 oktober: vogeltrek in en langs de duinen van Noordwijk.
Zondag 10 november: eenden en wintervogels in de Starrevaartplas
Zondag 24 november: eenden, ganzen en Wilde zwanen: naar Durgerdam/Waterland.
De excursie starten om 8.30 uur, de 1e en 2e excursie duren ± twee en half uur en de 3e excursie duurt tot ± 13.30.   
Ze staan onder leiding van ervaren gidsen.
 
Kosten:
Het cursusgeld is € 32,50 voor leden en € 40,- voor niet leden inclusief lesmap en koffie (wanneer men als niet- lid meteen lid wordt à € 10,- dan is het cursusgeld € 32,50).
Aanmelden voor de cursus per e-mail aan dkistemaker@planet.nl o.v.v. naam, volledig adres en telefoonnummer.
Na opgave ontvangt U een bericht van inschrijving en de gegevens voor de betaling.
Voor verdere informatie kunt u bellen met Dineke Kistemaker 071 3612219 of dkistemaker@planet.nl
Voor meer informatie over onze vereniging, nieuws en excursies, kijk op www.strandloper.nl