26 april Zeevogels op de Noordzee

Vrijdag 26 april 2019
Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk
Steve Geelhoed houdt zich bij ‘Wageningen Marine Research’, voorheen IMARES, bezig met zeevogels en zeezoogdieren. Al sinds de jaren tachtig bestudeert hij zeevogels. In eerste instantie vanaf land door zeetrek te tellen in Bloemendaal aan Zee, maar in tweede instantie ook op zee vanaf schepen of een enkele keer vanuit een vliegtuig.
In zijn lezing schetst Steve Geelhoed een beeld van het voorkomen en de ecologie van vogels op de Noordzee. Net als op land hebben zeevogels soortspecifieke verspreidingspatronen en seizoenspatronen. Op de Noordzee komt een breed spectrum voor, variërend van kustgebonden soorten tot min of meer kustmijdende soorten. Zo zijn duikers kustgebonden en is hun voorkomen beperkt tot het winterhalfjaar. Papegaaiduikers daarentegen kunnen bijna het gehele jaar op het Nederlands deel van de Noordzee gevonden worden. Ze komen echter verder uit de kust voor. Andere soorten
trekken alleen door.
Nieuwsgierig naar het voorkomen van deze soorten? Dan is deze lezing van harte aanbevolen.

Geplaatst in Agenda, Lezingen