23 maart Bijzonder Berkheide(lezing)

Bijzonder Berkheide

Vrijdag 23 maart 2018

Aanvang: aansluitend aan de Algemene ledenvergadering, ca. 20.30 uur  

Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, zilverschoon 20, Noordwijk

Berkheide was tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw bij natuurliefhebbers nagenoeg onbekend. Dat het duingebied tussen Katwijk en de Wassenaarse Slag zeer grote natuurwaarden had, werd (opnieuw) vastgesteld door een groep Leidse biologen en Katwijkse vogelaars. Gezamenlijk stelden zij zich te weer tegen enorme uitbreidingsplannen van de toenmalige Leidse Duinwatermaatschappij (LDM), de ongebreidelde recreatie in die jaren en het gebrek aan toezicht en beheer.

In 1976 werd de Werkgroep Berkheide opgericht. Sindsdien wordt vrijwel geheel Berkheide jaarlijks op broedvogels geïnventariseerd. Dit jaar verscheen het boek ‘Bijzonder Berkheide’. Eindredacteuren Gerrit van Ommering (een plantenman van huis uit) en Gijsbert van der Bent (van huis uit vogelaar) nemen u mee door het boek en door Berkheide en geven tal van voorbeelden hoe bijzonder dit ooit nagenoeg vergeten duingebied was, nog steeds is en hopelijk ook zal blijven.

Geplaatst in Agenda, Lezingen