5 okt. – 7 okt. Waddenweekend Vlieland

Het jaarlijkse waddenweekend gaat dit jaar naar het bij vele geliefde eiland Vlieland.

Onze vaste accommodatie ’t Westend wordt verbouwd tot appartementen, hier kunnen we helaas geen gebruik meer van maken. Met de Vliehorst als nieuwe accommodatie hopen we een goed alternatief gevonden te hebben.
Doordat we met een nieuw onderkomen werken, is het ‘vaste’ weekend ook veranderd.
 
We verblijven op Vlieland van vrijdagmiddag 5, tot zondagavond 7 oktober.
 
De Vliehorst ligt dicht bij het dorp, maar meer in het bos. Opnieuw dus een goede uitvalsbasis om het eiland te verkennen. Dit gebeurt te voet en op de fiets. Wat soorten betreft is oktober vaak beter, dus wat dat betreft is er hoop dat de wijziging wellicht een verbetering is!
 
We vertrekken vrijdag aan het begin van de middag en hopen zondagavond weer thuis te zijn. Voor het weekend worden fietsen gehuurd, er wordt gezamenlijk gekookt en gegeten.
 
Tijdens het traditionele waddenweekend heeft u gelegenheid om nader kennis te maken met andere leden. Daarnaast wordt er uiteraard veel tijd besteed aan excursies op het eiland waarbij vogelwaarnemingen centraal staan. Er is echter ook aandacht voor planten en insecten, waaronder vlinders en libellen.
Al jaren wordt, op een gezellige manier, fanatiek gepoogd om het aantal waar te nemen vogelsoorten de 100 te laten passeren. Iets waar we nu, na een dipje vorige editie, dit jaar toch weer in moeten slagen!
 
Op zaterdag wordt gefietst richting de Kroonspolders. Onderweg wordt bij bosschages die in de luwte liggen gestopt om Grauwe en of Bonte Vliegenvangers te spotten.  De Kroonspolders zelf zijn schitterend gelegen. De wandeling over de dijk, die de polders van het wad scheidt, geeft een prachtig overzicht van het gebied en goed zicht op de vele soorten die hier foerageren en rusten. Hier kunnen zeker leuke waarnemingen worden gedaan. Op zondag wordt in kleinere sub-groepjes het eiland verder verkend. Het eiland heeft bossen, duinvalleien, polders en heide. Deze variatie aan landschappen maakt het eiland zeker de moeite van een bezoek waard.
 
U begrijpt dat het jaarlijkse waddenweekend een unieke kans is het eiland Vlieland te verkennen, met al het moois wat er groeit en bloeit! Een kans die u niet voorbij kunt laten gaan!
 
Meldt u daarom snel aan, bij voorkeur voor eind juli, door overmaking van een bedrag van
€ 110,- op rekeningnummer NL39INGB0002573795 ten name van Vereniging v Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk onder vermelding van Waddenexcursie 2018 en uw naam.
Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van het betreffende bedrag.
 
Om de organisatie goed te laten verlopen wil ik u vragen zich ook per e-mail aan te melden.
Daarbij ontvang ik graag de volgende gegevens:

  • Naam, adres en telefoonnummer (bij voorkeur ook mobiel)
  • Wilt u chauffeur zijn? (Vergoeding benzine/parkeerkosten)
  • Vertrekt u op eigen gelegenheid naar de boot? (Beperkte vergoeding vervoerskosten)

Ook voor andere informatie kunt u uw vragen via onderstaand e-mailadres stellen.
excursies@strandloper.nl  Nadere informatie over o.a. het reisschema ontvangt u kort voor vertrek.
 
Tot ziens in oktober!
 
Ruurd Eisenga
excursies@strandloper.nl

Geplaatst in Agenda, Excursies