Blog archief

Cursus “Vogels in de winter en Vogeltrek 2016″

Ieder najaar gaan er miljoenen vogels op trek. Sommige vliegen wel duizenden kilometers naar hun overwinteringsgebied. Een groot deel van onze broedvogels vertrekt naar zuidelijker oorden, terwijl miljoenen vogels zoals ganzen, eenden en zwanen uit hooggelegen noordelijke streken vooral in

Geplaatst in Archief